Chcem sa stať členom TP

 

 

 

Hlavná strana

Anonymní alkoholici

Je AA prevás? otestujte sa

O Triezvom priestore

Dvanásť krokov

Dvanásť tradícií

Čo AA nerobí

Kontakty

 

Niekoľko informácií o združení Anonymní alkoholici

O pravidlách v združení Anonymní alkoholici

Neprítomnosť pravidiel či stanov je jednou z unikátnych vlastností AA. Týka sa jednotlivých skupín i celého spoločenstva. Neexistujú žiadne prepisy, ktoré by určovali členom, koľko stretnutí musia absolvovať. Väčšina skupín však rešpektuje nepísanú tradíciu, že člen, ktorý ešte stále pije a svojím správaním ruší priebeh stretnutia, môže byť požiadaný, aby odišiel. Môže sa však kedykoľvek vrátiť 
za predpokladu, že nebude rušiť priebeh stretnutia. 

Ženy a Anonymní alkoholici           

Fakt, že alkoholizmus sa netýka iba mužov, je známy. Počet žien, ktoré hľadajú riešenie svojho problému s alkoholom v združení AA, stúpa každým dňom. Približne tretinu súčasných členov tvoria ženy a medzi novými členmi je ich počet ešte vyšší. Podobne ako muži i ony pochádzajú z najrôznejších sociálnych vrstiev a ich spôsob pitia bol tiež rôzny.
Existuje všeobecná mienka, že žena alkoholička musí čeliť osobitným problémom. Spoločnosť má tendenciu posudzovať správanie žien inými normami ako správanie mužov. Môžu mať pocit, že nekontrolované pitie u ženy je väčšou hanbou.
V AA nerobíme rozdiely medzi alkoholikmi a alkoholičkami. Žena alkoholička bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, finančné zázemie či vzdelanie, môže rovnako ako muž alkoholik nájsť v AA porozumenie a pomoc. V skupinách AA majú ženy rovnako dôležité postavenie ako muži.

Anonymní alkoholici a mladí             

Jeden z najpovzbudivejších trendov vo vývoji AA je fakt, že stále viac mladých ľudí vstupuje do združenia skôr, než ich nadmerné pitie privedie ku katastrofálnym dôsledkom. V súčasnosti je známe, že alkoholizmus má progresívny charakter. Mnoho mladých ľudí včas pochopí, že ak sa ich alkoholizmus týka, najvhodnejšia doba na zastavenie choroby je v jej rannom štádiu.
V prvých dňoch existencie združenia sa predpokladalo, že jedinými logickými kandidátmi pre členstvo v združení boli muži a ženy, ktorým alkoholizmus spôsobil stratu zamestnania, ich rodinný život bol narušený a žili izolovaní od normálnych sociálnych vzťahov už mnoho rokov.
Dnes sa na združenie Anonymní alkoholici obracia mnoho mladých ľudí vo veku medzi dvadsať a tridsať rokov. Niektorí i mladší. Väčšina z nich má ešte stále svoje zamestnanie a rodinu. Mnoho z nich ešte nikdy nebolo vo väzení alebo podobnom zariadení. Je im však jasné, čo ich čaká. Uvedomujú si, že sú alkoholici a nevidia zmysel v tom, aby nechali alkoholizmus s jeho nevyhnutnými katastrofálnymi dôsledkami prebehnúť až do konca. Ich potreba uzdravenia je rovnako závažná ako u starších mužov a žien, ktorí nemali možnosť obrátiť sa na AA v čase ich mladosti. V AA si ľudia zriedka uvedomujú vekové rozdiely. Obe skupiny začínajú nový život z rovnakého bodu - od posledného pohárika. Pre obe skupiny je abstinencia, triezvosť rovnako dôležitá. 

Lekár o Anonymných alkoholikoch

"Anonymní alkoholici predstavujú nezvyčajný potenciál, všeobecne platný a prijatý na celom svete, bez ohľadu na národnosť či svetonázorovú odlišnosť. V tomto zmysle o celé desaťročia predbehli celosvetový proces globalizácie...
Principiálne zásady AA a ich filozofia zďaleka nepredstavujú len terapeutickú metódu. Predstavujú tiež metódu šľachtenia človeka. Vo vlastnom utrpení a bezmocnosti za pomoci väčšej sily ako sú sami, objavili také zdroje vlastnej sily, že sú schopní a hlavne ochotní rozdávať ju iným. Navyše sa anonymným alkoholikom geniálne podarilo pretaviť svoje princípy do konkrétnych praktických krokov, ktorými je schopný kráčať každý, i keď rôzne rýchlo."

Úryvok z predslovu ku knihe Anonymní alkoholici od MUDr. Drahomíry Nejdlovej. Autorka je primárkou Oddelenia pre liečbu drogových závislostí Nemocnice Filipa Pinella v Pezinku

Viac o združení Anonymní alkoholici

O AA sa toho dá dozvedieť oveľa viac. Napríklad z webových stránok Anonymných alkoholikov. Nájdete tam aj zoznam skupín a informácie o tom, kedy sa stretávajú. Ďalším zdrojom informácií týkajúcich sa združenia je literatúra. Publikácie Anonymní alkoholici, Dvanásť krokov a dvanásť tradícií, Triezvy život si môžete objednať na adrese Kancelárie pre služby AA v Čechách alebo na Slovensku. Sú tiež uvedené na príslušných webových stránkach. K dispozícii je i časopis Prameň. Úplne najviac sa však dozviete, keď prídete medzi nás a ostanete s nami.

 

horizontal rule

Hore

Psychológ o AA 

Anonymní alkoholici (AA) sú dnes najrozšírenejšou svojpomocnou skupinou na svete. Za 71 rokov od založenia sa rozšírili do 180 krajín, oslovili viac než 2 milióny členov a získali si uznanie laickej
i odbornej verejnosti.

(Psychiatria, 13, č.3.-4,
s. 177-181)

Celý článok

horizontal ruleLast updated: júla 22, 2018.