Anonymní alkoholici

Niekoľko informácií o združení Anonymní alkoholici

O pravidlách v združení Anonymní alkoholici

Neprítomnosť pravidiel či stanov je jednou z unikátnych vlastností AA. Týka sa jednotlivých skupín i celého spoločenstva. Neexistujú žiadne prepisy, ktoré by určovali členom, koľko stretnutí musia absolvovať. Väčšina skupín však rešpektuje nepísanú tradíciu, že člen, ktorý ešte stále pije a svojím správaním ruší priebeh stretnutia, môže byť požiadaný, aby odišiel. Môže sa však kedykoľvek vrátiť za predpokladu, že nebude rušiť priebeh stretnutia.

Ženy a Anonymní alkoholici

Fakt, že alkoholizmus sa netýka iba mužov, je známy. Počet žien, ktoré hľadajú riešenie svojho problému s alkoholom v združení AA, stúpa každým dňom. Približne tretinu súčasných členov tvoria ženy a medzi novými členmi je ich počet ešte vyšší. Podobne ako muži i ony pochádzajú z najrôznejších sociálnych vrstiev a ich spôsob pitia bol tiež rôzny. Existuje všeobecná mienka, že žena alkoholička musí čeliť osobitným problémom. Spoločnosť má tendenciu posudzovať správanie žien inými normami ako správanie mužov. Môžu mať pocit, že nekontrolované pitie u ženy je väčšou hanbou. V AA nerobíme rozdiely medzi alkoholikmi a alkoholičkami. Žena alkoholička bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, finančné zázemie či vzdelanie, môže rovnako ako muž alkoholik nájsť v AA porozumenie a pomoc. V skupinách AA majú ženy rovnako dôležité postavenie ako muži.