O Triezvom priestore

Triezvy priestor je internetová skupina anonymných alkoholikov. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. Funguje na princípe mailing listov t.j. diskusných skupín.
Ak člen skupiny pošle na adresu skupiny e-mail, dostane ho každý jej člen. V praxi to vyzerá tak, že do e-mailovej schránky člena prichádzajú všetky príspevky od ostatných členov. V nedeľu dopoludnia uvedie jeden dobrovoľník tému týždňa. Témou môže byť niektorý krok, tradícia, téma súvisiaca so závislosťou alebo životný príbeh. Každý, kto
má záujem napísať niečo k téme, pošle skupine svoj príspevok. Samozrejme, ak má niekto potrebu písať o niečom inom, môže. Téma týždňa sa uzavrie v sobotu večer. Každý deň
sa členom posiela kapitola z publikácie „Denní zamyšlení“.

Čo mi Triezvy priestor môže priniesť?

Internetová skupina je ďalším spôsobom pre alkoholikov, ako sa deliť o svoje skúsenosti, silu a nádej v súvislosti s alkoholizmom. Nemá nahradiť „živé stretnutia“. Jej výhodou je, že takto môžeme byť v pravidelnom kontakte s ľuďmi, s ktorými nás reálne delí veľká vzdialenosť. Skupina je prakticky dostupná pre každého, pre koho jazyk nie je bariérou. Máme napríklad členov z Kanady, USA, Anglicka, Mongolska. Veľmi osožnou môže byť
pre ľudí bývajúcich tam, kde skupiny AA ešte nie sú založené alebo pre imobilných ľudí.
Je prístupná 24 hodín denne.

Čo po prihlásení?

Po prihlásení už iba čakajte, kým vám začnú chodiť príspevky. Dostanete i e-mail na uvítanie od niektorého z členov. Dobrým začiatkom môže byť to, že skupine o sebe napíšete niekoľko slov.

Ako prispievať?

Stačí napísať e-mail na adresu triezvypriestor@mailmanlists.org Prispievať sa dá až po prihlásení do skupiny.

Na záver

Je to celé veľmi jednoduché. Nedajte sa odradiť ani v prípade, že nemáte veľa skúseností s počítačmi. Akékoľvek otázky súvisiace so skupinou môžete adresovať na triezvypriestor@mailmanlists.org