Čo AA nerobí

  • Nikoho, kto nemá záujem, nepresviedča, ani nenavádza na členstvo.
  • Nerobí o členoch žiadne záznamy.
  • Nepodieľa sa na výskumoch, ani ich nesponzoruje.
  • Nevstupuje do sociálnych či poradenských inštitúcií, i keď členovia AA s týmito inštitúciami často spolupracujú.
  • Nestanovuje lekárske či psychologické diagnózy ani prognózy.
  • Neposkytuje detoxikáciu ani žiaden druh lekárskej či opatrovateľskej starostlivosti.
  • Nepodieľa sa na vzdelávaní či propagande týkajúcej sa alkoholu.
  • Neposkytuje ubytovanie, oblečenie, jedlo, zamestnanie, peniaze či iné sociálne služby.
  • Neposkytuje domáce poradenstvo.
  • Za svoje služby neprijíma peniaze ani žiadne príspevky od nečlenov AA.