Co AA nedělá

 1. Nerekrutujeme členy.
 2. Neudržujeme žádné členské záznamy, ani nevedeme evidenci jednotlivých případů.
 3. Nezapojujeme se do výzkumu a výzkumy nepodporujeme.
 4. Neprovádíme lékařské nebo psychologické diagnózy ani prognózy.
 5. Neposkytujeme hospitalizaci, léky nebo lékařskou či psychiatrickou léčbu.
 6. Neposkytujeme ubytování, jídlo, oděvy, zaměstnání, peníze ani ostatní sociální služby.
 7. Neposkytujeme rodinné ani pracovní poradenství.
 8. Nespojujeme se s žádnými sociálními agenturami, ačkoliv mnoho členů a služebních kanceláří s nimi spolupracuje.
 9. Nenabízíme náboženské služby.
 10. Nezapojujeme se do jakýchkoliv sporů, které se týkají alkoholu nebo jiných záležitostí.
 11. Nepřijímáme peníze za naše služby, ani příspěvky od zdrojů, které stojí mimo AA.
 12. Neposkytujeme dobrozdání výborům pro podmínečné propuštění, právníkům, soudním pracovníkům, školám, podnikům, ani jakýmkoliv jiným organizacím nebo institucím.