Denní zamyšlení

23. ČERVNA

DŮVĚRA V OSTATNÍ

Přichází snad důvěra s požadavkem, abychom byli slepí a hluší ke špatným záměrům druhých nebo dokonce k našim vlastním? Zcela jistě ne, to by bylo bláznivé. Pravděpodobně dokážeme u každého člověka, kterému důvěřujeme, posoudit jeho schopnost zraňovat stejně jako schopnost konat dobro. Taková soukromá inventura nám pomůže odhalit stupeň důvěry, kterou můžeme mít v druhého člověka.

JAK TO VIDÍ BILL

Zajisté nejsem obětí jednání druhých lidí. Obvykle se stávám obětí svých nadměrných očekávání, své nečestnosti a svých špatných rozhodnutí. Když očekávám, že budou jiní lidé reagovat podle mých představ a nebudou sami sebou, když nesplní má očekávání, budu se cítit zklamaný a zraněný. Pokud je má volba založena na sobectví, budu se stále cítit osamocený a druzí lidé mi nebudou důvěřovat. Jestliže budu uplatňovat poctivost a upřímnost ve všech svých záležitostech, mohu získat sebedůvěru. Pokud zkoumám své pohnutky a jednám čestně a poctivě, získávám poznatky o své schopnosti zraňovat v různých životních situacích a mohu se vyhnout právě těm situacím, ve kterých mohu zraňovat.